Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

 

Kallelse till årsmöte
Måndag 25 mars 2024 kl. 18.00.
Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping
Anmäl ombud senast 18 mars till 013-26 30 20 eller
linkopings.foreningsarkiv@gmail.com
Vi bjuder på kaffe och fralla mellan klockan 17.30-18.00

 

Sedan föregående årsmöte 2023 saknar styrelsen för Linköpings föreningsarkiv en ordförande. Vi behöver också bli fler som arbetar med arkivet. Styrelsen är själv valberedning. Hör därför av dig till någon av oss i styrelsen om du vill göra en insats för Linköpings föreningsarkiv skall leva vidare och utvecklas:
Ann-Marie Hagelin 0703846962 ann-marie.hagelin@telia.com

 

Maria Dalbark 0730363022 maria.dalbark@linkoping.se

 

Håkan Johanson 0730762805 hakjo1@gmail.com

 

Inge Svensson 0768052210 phaetoon79@gmail.com

 

Väl mött!

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Linköpings föreningsarkiv

 

 

------------------

Östergötlands Arkivförbunds hederspris har tilldelats vår kassör

 

 

Ann-Marie Hagelin för lång och trogen tjänst för de östgötska enskilda arkiven, genom hennes engagemang vid Linköpings föreningsarkiv som sträcker sig över ett halvt sekel.

 

 

 

 

 

 

Denna sida startades upp 2010-01-19. Senast uppdatering av förvarade arkiv: 2024-04-08/PaSv.

 

Jag rekommenderar Din Studio